2 สิงหาคม 2562 ปกครองอุ้มผางเตือนระวังดินสไลด์จากฝนตกหนัก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_454786/

จากการที่ได้เกิดพายุฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้ฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้แจ้งเตือนให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ระหว่างเส้นทางสายอำเภอแม่สอด-อำเภอพบพระ-อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนหุบเขา มีต้นไม้ใหญ่ และภูเขาล้อมรอบ ที่อาจจะมีดินสไลด์และต้นไม้ใหญ่ล้ม เนื่องจากฝนตกหนักดินได้รับน้ำจำนวนมาก โดยแขวงการทางตากที่ 2 (แม่สอด) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หมวดการทางในพื้นที่ ทั้งหมวดการทางอุ้มผาง-อุ้มเปี้ยม-ช่องแคบ-พบพระ ในความรับผิดชอบของแขวงการทางตากที่ 2 ได้มีการออกสำรวจและเฝ้าระวัง อยากเกิดเหตุต้นไม้ใหญ่ล้ม ดินสไลด์ถล่มทับเส้นทาง ให้เร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ใช้เส้นทางในทันที ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดตาก ได้มีหนังสือแจ้งทางไลน์ในกลุ่มต่างๆ ว่า ขณะนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในเขตฝั่งตะวันตก ตั้งแต่อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  จากฝนที่ตกต่อเนื่องและจากการวิเคราะห์แบบจำลองคาดการณ์ฝนล่วงหน้า ในช่วงเวลา 11:00 น.ของวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 09.00 น.วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 จึงต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ดินข้างทางสไลด์ บริเวณที่ต่ำจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ต่ำ ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้น้ำไหลสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น